Fuhler wegenbouw

Van ontwerp tot realisatie

Onze projecten Wat we doen

Over ons

Wij zijn Fuhler
wegenbouw

Fuhler Wegenbouw is een familiebedrijf, voortgekomen uit de transport- en aannemingsactiviteiten van G.H. Fuhler die al in 1938 inschreef op bestratingswerken. Zijn zoons hebben de activiteiten voortgezet en in 1988 zijn door Grads Fuhler de aannemerij en de zandwinningsactiviteiten afgesplitst tot een zelfstandig bedrijf. Onder zijn leiding werden deze activiteiten verder uitgebouwd met onder andere deelnemingen in een asfaltverwerkingsset en een zandwinbedrijf in Duitsland. Inmiddels wordt het familiebedrijf voortgezet door de derde generatie.

Onze Projecten

Wat we doen

Specialist in
ons vakgebied

Fuhler is een zeer veelzijdig bedrijf op het gebied van wegenbouw. Hierbij richten wij ons op diverse disciplines in ons vakgebied. Door de jarenlange ervaring zijn wij uitgegroeid tot een specialist in de wegenbouw. Naast de uitvoerende rol, zijn wij ook in staat om een ontwerpende, adviserende en coördinerende rol in infrastructurele project op ons te nemen.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd, gekwalificeerd en zeer ervaren, daarnaast beschikken wij over een gespecialiseerd, modern machinepark. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Ons pand aan de Handelsweg is inmiddels door isolatie en zonnepanelen duurzaam opgewaardeerd. Wij zijn voor onze warmtevoorziening niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, en hebben dan ook géén gasaansluiting meer. In onze projecten proberen wij vrijkomende materialen waar mogelijk volledig te hergebruiken om een circulaire infrastructuur te creëren.

Updates

De barbecue staat bijna aan! Wij gaan de komende 3 weken genieten van onze welverdiende vakantie. Vanaf maandag 22 augustus gaan wij weer van start!

#bouwvak #fuhlerwegenbouw

𝐆𝐫𝐨𝐨𝐭 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐝 𝐍𝟑𝟕𝟔 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐝-𝐒𝐥𝐞𝐞𝐧

In opdracht van Provincie Drenthe voeren wij het project groot onderhoud N376 te Noord-Sleen uit. Ondanks een korte voorbereidings- en uitvoeringsperiode is het ons gelukt om alle werkzaamheden tijdig en naar wens uit te voeren. Morgen zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden en zaterdag om 06:00 uur is de weg weer begaanbaar.

#fuhlerwegenbouw #provinciedrenthe #asfalt #project #wegenbouw

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐁𝐨𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐰𝐞𝐠

✅ Aanleg regenwaterriool Ø700mm¹ langs Boermarkeweg
✅ Voorrangsplein Statenweg / Oude Meerdijk

🔜 Verbinding Statenweg / Angelsloërdijk
🔜 Werkzaamheden kruising Boermarkeweg / van Schaikweg

#Fuhlerwegenbouw #wegenbouw #project #emmen