Onderhoud elementenverharding Emmen S1

Opdrachtgever

gemeente Emmen

Status

In uitvoering

Uitvoering

2021 /

In opdracht van de gemeente Emmen voeren wij middels raamovereenkomst op diverse locaties onderhoud uit aan de elementenverhardingen in de gemeente.