Wat we doen

Dit is waar we goed
in zijn

Wegenbouw

Onze expertise is wegenbouw in de breedste zin.  Wij hebben vijf straatmakerploegen in dienst die voorzien zijn van complete uitrustingen om te komen tot kwalitatief uitstekend werk. Naast straatwerk zijn wij gespecialiseerd in asfaltverhardingen door ons aandeelhouderschap in het bedrijf Asfalt Verwerking Noord. Met de machines van AVN zijn wij ook in staat om halfverhardingen aan te brengen. Naast straat- en asfaltwerkzaamheden zijn wij ook gespecialiseerd in betonverhardingen.

Riolering

Het aanleggen van (diep)riolen is een van onze specialismen. Alle graafmachine machinisten en grondwerkers hebben ruime ervaring in dit werk. Zo hebben we infiltratie buizen tot 2,00 m doorsnede op een diepte van 6,00 m gelegd in de Dennenlaan in Emmen.
De aanleg van persriolen met de benodigde gemalen hebben we in enkele grote projecten uitgevoerd, onder andere in Emmen en de Eemshaven.
Voor verschillende gemeenten lossen we calamiteiten op in hun rioolstelsels. Dit varieert van het vervangen van compleet opgeloste betonbuizen tot het aanpassen van overstortdrempels in pers-luchtpakken.
Ook houden we innovaties op het gebied van Klimaatadaptatie in de gaten en passen we dit waar mogelijk toe. Zo hebben we al verschillende soorten ondergrondse waterbuffering toegepast.
Ook zijn we veel bezig met het ontwerpen van riolen voor bedrijfsterreinen.

Grondverzet

Van oudsher zijn we een bedrijf dat gespecialiseerd is in grondverzet. Ons machinepark bestaat uit een minikraan, 2 minishovels, 2 grote shovels, 3 mobiele graafmachines en 2 rupsgraafmachines. Onze ervaren machinisten zijn in staat om elk werk succesvol uit te voeren.
Door altijd te kiezen voor materieel met de nieuwste motoren, werken we met weinig uitstoot van dit materieel. Alle nieuwe machines hebben Stage V motoren. We kijken nu naar mogelijkheden om machines aan te schaffen met Zero Emission, dus op stroom of waterstof.

Zandwinning

In Duitsland hebben wij een tweetal zandwinningen. De zandwinningen in Duitsland worden geëxploiteerd door ESG (Emsländische Sand Gruben GmbH), een samenwerking tussen 2 Duitse partijen en Fuhler wegenbouw. Direct aan de grens hebben we een zandwinning tussen Schöninghsdorf en Twist, bij Annaveen. Iets verder weg, tussen Meppen en Haselünne, hebben we bij Lohe een grote zandwinning van 40 ha.. Het betreft alleen vulzand en geen industriezand.

Ontwerp

Onze ontwerpers zijn HBO geschoold en zijn zeer bedreven in het uitwerken van plannen voor complete terreininrichtingen. Door goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever komen ze tot een voorlopig ontwerp, die na toetsing op wet- en regelgeving wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bij akkoord door de opdrachtgever wordt de uiteindelijke uitvoeringstekening opgesteld en kan de uitvoering ermee aan de slag.
Ook kunnen we 2D tekeningen omzetten naar 3D. Doordat onze nieuwste rupskraan is voorzien van een GPS systeem, kan de machinist gebruik maken van de 3D hulpmiddelen.

Waterbouw

Regelmatig realiseren wij waterbouwkundige projecten. Hierbij moet u denken aan onder andere uitstroomvoorzieningen en beschoeiingen. Deze werkzaamheden worden grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Naast het uitvoeren van waterbouwkundige werken hebben wij diverse projecten ontworpen. Na het ontwerpproces zijn de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd, hierdoor kunnen wij opdrachtgevers volledig ontzorgen.