Reconstructie Thorbeckelaan 1-17

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Status

In uitvoering

Uitvoering

2023 / 2024

We werken aan een aantal mooie projecten in Assen, waaronder de reconstructie van de Thorbeckelaan voor de gemeente. Tijdens de bouw van 11 nieuwe woningen hebben wij doormiddel van een goed doordachte en afgestemde fasering de nieuwe riolering, wegfundatie, parkeerplaatsen, trottoirs en wegverhardingen aangebracht.

De grootste uitdaging in dit werk was het samenbrengen van de verschillende plannen van stakeholders, om op een efficiënte en veilige manier het werk uit te kunnen voeren op een beperkt oppervlak. Diverse stakeholders betroffen de gemeente, nutsbedrijven, projectontwikkelaar en bouwaannemers van twee raakvlakprojecten. Momenteel wordt de bestrating aangebracht, waarbij het werk naar verwachting na de bouwvak wordt afgerond.