Regenwaterbeheersing Saffierflat Groningen

Opdrachtgever

Patrimonium

Status

Opgeleverd

Uitvoering

2022 / 2023

In het najaar van 2022 zijn wij in opdracht van de Christelijke Woningstichting Patrimonium gestart met de werkzaamheden aan de Saffierstraat in Groningen. Het plan dat voor een betere regenwaterbeheersing van de flat en het daarbij horende parkeerterrein moet zorgen is door ons opgesteld en ontworpen. Het regenwater wordt tijdelijk opgeslagen in een wadi waar het de kans krijgt te infiltreren. Op deze manier wordt het nabijgelegen rioolstelsel ontlast en wordt wateroverlast voorkomen.