Groot onderhoud wegvak Rolde – Anderen

Opdrachtgever

Gemeente Aa & Hunze

Status

In uitvoering

Uitvoering

2023 / 2023

Gieterstraat; voor de gemeente Aa en Hunze hebben we de vooronderzoeken van de staat van de Gieterstraat uitgevoerd. De weg vertoonde sterke verzakkingen waardoor onveilige situaties ontstonden. Om een traditionele grondverbetering uit te voeren moesten de bomen aan weerszijden van de weg worden geruimd. Dit stuitte op veel protest uit de omgeving. We hebben vervolgens Grindkernen geïntroduceerd bij de gemeente en dit werd met open armen ontvangen als de oplossing van het probleem. Na het onderzoek is een rapport opgesteld die de gemeente heeft toegepast in het bestek ter verbetering van de weg. Een extra uitdaging was de verzakking ter hoogte van het diepje halverwege de route. De vaste grondslag zit hier op een diepte van 11 meter. Voor de verbetering van de ondergrond hebben we hier de zogenaamde CMM palen geadviseerd. Dit is een combinatie van een traditionele boorpaal met er bovenop 2 meter grindkern, zodat je over de gehele weg dezelfde ondergrond stabiliteit creëert. In combinatie met De Wilde wegenbouw kwamen we als laagste uit de bus, zodat we het project ook uit konden uitvoeren. Inmiddels ligt de asfaltverharding er weer op en kan er comfortabel overheen worden gereden.