Asfaltonderhoud A3 stad Emmen

Opdrachtgever

Gemeente Emmen

Status

In uitvoering

Uitvoering

2023 / 2024

Voor de gemeente Emmen hebben we het raamcontract ‘Asfaltonderhoud A3 stad Emmen’ aangenomen. Bij deze contractvorm doen we gezamenlijk met de opdrachtgever een schouw van diverse wegen waar onderhoud benodigd is. Vervolgens voeren we de asfalt- en funderingsonderzoeken uit, werken we het ontwerp uit in overleg met de opdrachtgever en gaan na de voorbereidingsfase in uitvoering. Doordat we vanaf de onderzoeksfase betrokken zijn bij het onderhoud, hebben we van begin tot eind een goed beeld van de situatie en is het mogelijk om in overleg met de opdrachtgever tot een gedegen ontwerp en uitvoering te komen.