Herinrichting Mepperstraat te Meppen

Opdrachtgever

Gemeente Coevorden

Status

Opgeleverd

Uitvoering

2022 / 2023

In opdracht van de gemeente Coevorden heeft Fuhler Wegenbouw het project ‘Herinrichting Mepperstraat te Meppen’ uitgevoerd. Het werk bestond hoofdzakelijk uit het vernieuwen van de asfaltdeklaag met toevoeging van fietsstroken, het aanbrengen van asfalt in de kruisingen met een gele coating, vervangen van de putranden, inrichten van de komovergang, aanbrengen van nieuwe straatbakstenen en aanbrengen van wegmarkering en bebording.

Het plaatselijk belang van het dorp heeft zich hard gemaakt om deze herinrichting tot uitvoer te brengen en was daarom ook betrokken in de ontwerpfase met de gemeente. Tijdens de uitvoering van het project heeft Fuhler aandacht geschonken aan de betrokkenheid van het plaatselijk belang en bewoners, door iedere twee weken een nieuwsbrief te verzorgen over de voortgang, planning en overige nuttige informatie. Dit heeft geresulteerd in een goede band met de bewoners, waardoor de uitvoering door hen niet als overlast is ervaren en ervoor zorgde dat ‘we er samen wat moois van hebben gemaakt’.

Het project is (mede daardoor) uitgevoerd volgens planning in 2022, waarbij nog enkele afrondende werkzaamheden in het voorjaar van 2023 staan gepland die niet in de winterperiode uitgevoerd konden worden.

Al met al een geslaagd project!