Onderhoud Elementenverharding 2022

Opdrachtgever

Gemeente Westerwolde

Status

In uitvoering

Uitvoering

2022 / 2024

In opdracht van de gemeente Westerwolde zijn wij in 2022 gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de elementenverharding in de gemeente. Op diverse locaties wordt onderhoud in het kader van het verbeteren van de veiligheid van de verharding uitgevoerd.
Op de volgende locatie worden de werkzaamheden uitgevoerd:
– Munnekemoer Oost, Ter Apel: bestaande verharding vervangen voor nieuwe betonstraatstenen, het aanbrengen van markering in het fietspad ten behoeve van de veiligheid en het aanbrengen van een fundering.
– Molenplein (De Kruijer) Ter Apel: de bestaande bestrating vervangen voor nieuwe bestrating ten behoeve van de veiligheid.