MVO

Beleid duurzaamheid

People, Planet, Profit

Beleid duurzaamheid binnen
Fuhler Wegenbouw

Duurzaamheid houdt in dat we voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Dit komt niet alleen terug in onze bouwoplossingen maar ook in de organisatie van het bouwproces en de wijze waarop wij met onze klanten, medewerkers en omgeving omgaan.

MVO

Fuhler Wegenbouw

Fuhler Wegenbouw wil met haar MVO-beleid onder meer een optimale balans bereiken tussen duurzaamheid en kosten. We doen dit door te ontwikkelen en te bouwen met oog voor mens, milieu en continuïteit van de onderneming (people, planet, profit).

De medewerkers van Fuhler Wegenbouw worden door middel van nieuwsbrieven en toolbox bijeenkomsten voorgelicht met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is ook een onderwerp dat jaarlijks wordt besproken tijdens de functioneringsgesprekken.

Ons pand aan de Handelsweg is inmiddels door isolatie en zonnepanelen duurzaam opgewaardeerd.
Wij zijn voor onze warmtevoorziening niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, en hebben dan ook géén gasaansluiting meer

Bedrijvenambassadeur

Oxfam Novib

Om onze maatschappelijke betrokkenheid kracht bij te zetten, zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.
Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. Met dit krediet krijgt men de kans een eigen bedrijf en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen de mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun land.

Dit ondernemerschap sluit aan op onze MVO doelstellingen en onze bedrijfsfilosofie.
Door onze steun helpen wij hen met het invullen van hun ondernemerschap en daarmee de opbouw van een zelfstandig bestaan. We leveren een bijdrage aan de duurzame, economische ontwikkeling van een land.

Sociaal en duurzaam
ondernemen en werken

MVO-certificaat

Met ons MVO-certificaat willen we duidelijk maken dat ons bedrijf maatschappelijk verantwoord (verantwoord en duurzaam) onderneemt en werkt. Met het certificaat tonen wij aan dat MVO in onze bedrijfsvisie is opgenomen en dat wij dit in de praktijk toepassen.