Vacatures

Leerling Straatmaker

Leerling Stratenmaker

Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in de sector grond-, water- en wegenbouw, waarvoor geen speciale kennis is vereist zoals:

  • Het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van bermen, taluds en aardebanen.
  • Opperman bestratingen; het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verband houdende met bestratingswerkzaamheden, zoals het grondwerk en aanvoeren van stenen, blokken en trottoirbanden.
  • Het onder leiding van een straatmaker verrichten van minder eenvoudige werkzaamheden zoals aan de hand van tekeningen of op aanwijzing uitzetten naar richting en hoogte van onder andere verhardingen, rioleringen en grondwerken; inritsen, afwerken en bekleden van taluds; repareren van wegen; bedienen van hulpwerktuigen.

Geïnteresseerd? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief, deze documenten kun je verzenden naar Carla@fuhler.nl. Voor meer informatie over deze functie, of andere vragen kun je contact opnemen met het kantoor van Fuhler, telefoon: 0591-620449.