Vacatures

Leerling Grondwerker

Leerling Grondwerker

Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in de sector grond-, water- en wegenbouw, waarvoor geen speciale kennis is vereist zoals:

  • Het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van bermen, taluds en aardebanen.
  • Buisleidinglegger; het onder leiding van de buisleidinglegger verrichten van werkzaamheden verband houdend met het leggen, verbinden en repareren van ondergrondse buisleidingen
  • Het onder leiding van de vakman GWW verrichten van minder eenvoudige werkzaamheden zoals aan de hand van tekeningen of op aanwijzing uitzetten naar richting en hoogte van onder andere rioleringen, verhardingen en grondwerken; inritsen, afwerken en bekleden van taluds; leggen van rioolbuizen en stellen van duikerelementen; repareren van wegen; op juiste diepte en afschot brengen van sleufbodems; dichten van sleuven; stellen stalen bekistingsrails; snoeien van bomen; bedienen van hulpwerktuigen

Geïnteresseerd? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief, deze documenten kun je verzenden naar Carla@fuhler.nl. Voor meer informatie over deze functie, of andere vragen kun je contact opnemen met het kantoor van Fuhler, telefoon: 0591-620449.