Uitbreiding Parkeerterrein locatie Assen Drenthe College

Opdrachtgever

Drenthe College

Status

Opgeleverd

Uitvoering

2020 / 2020

Een parkeerplaats met te weinig verharde parkeerplaatsen maar wel ruimte om uit te breiden?

Een toenemende vraag om parkeerplaatsen bij het Drenthe College aan de Anne de Vriesstraat in Assen vroeg om een praktisch maar doch doordacht ontwerp. Na de benadering van het Drenthe College is tijdens het eerste contact een klant eis specificatie opgesteld om de klantbehoefte in beeld te brengen.

Na het uitvoeren van diverse onderzoeken en met een duidelijk beeld van de behoeften, is een ontwerp gemaakt dat deze behoeften zo goed mogelijk ondersteund. De klant is in het ontwerpproces meegenomen om zo efficiënt mogelijk tot een definitief ontwerp te komen.

De werkzaamheden wij die bijgedragen hebben aan ontwerpproces zijn;
– Opstellen van een klant specificatie;
– Opstellen van een kostenraming (budget);
– Digitaal inmeten huidige situatie;
– Uitvoeren van grondonderzoeken;
– Opstellen van de ontwerptekeningen en uitvoeringstekeningen;
– Opstellen van een technisch programma van eisen;

Uiteindelijk zijn deze werkzaamheden ook door ons uitgevoerd.