N360 Winneweer

Opdrachtgever

Provincie Groningen

Status

Opgeleverd

Uitvoering

2021 / 2021

In opdracht van de Provincie Groningen hebben we 2 bushaltes en een middengeleider in de N360 ter hoogte van Winneweer gerealiseerd. Tevens zijn we nog een toegangspad van beton aan het aanleggen vanuit Winneweer naar de bushaltes.

De bushaltes zijn aangelegd in de eerste 2 weken van de schoolvakanties, omdat de verkeersintensiteit dan veel lager is dan buiten de vakantietijd.