Groot onderhoudg N376 Sleen

Opdrachtgever

Provincie Drenthe

Status

Opgeleverd

Uitvoering

2022 / 2023

Groot onderhoud aan de asfalt van de viaduct Rusing en beide rotondes op de N376 ter hoogt van Sleen over de N381
in opdracht van de provincie Drenthe