Elementenonderhoud

Opdrachtgever

Gemeente Aa & Hunze

Status

In uitvoering

Uitvoering

2021 / 2021

Evenals de afgelopen jaren voeren wij ook dit jaar het elementenonderhoud in de gemeente Aa & Hunze uit. Hierbij voeren wij alle voorkomende werkzaamheden uit, te denken aan onder andere het herstraten en hertegelen van wegen en paden en het herstellen of aanbrengen van bermverhardingen.