Groot Grondverzet

Goed uitgevoerd grondwerk vraagt om vakmanschap, die wij op grond van jarenlange ervaring hebben opgebouwd. Ons bedrijf beschikt daartoe over modern materieel voor grondverzet zoals mobiele- en rupsgraafmachines, laadschoppen en vrachtwagens die voldoen aan de hedendaagse eisen. Tevens is het materieel gedigitaliseerd zodat grondverzet GPS gestuurd kan worden uitgevoerd.

Bouwput, cunet, sleuf, sloot of vijver

Het ontgraven van cunetten, bouwkuipen, sleuven t.b.v. riolering, sloten of vijvers wordt dagelijks door ons uitgevoerd. Door ons brede machinepark hebben wij voor elke werkzaamheden het juiste materieel beschikbaar.

Baggeren

Ten behoeve van onderhoud aan waterwegen en (overstort-) vijvers hebben wij diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Door het baggeren van (overstort-) vijvers wordt de waterberging geoptimaliseerd. Door waterwegen te baggeren wordt een grotere diepte gecreëerd. Wij kunnen het baggerwerk tot op de centimeter nauwkeurig uitvoeren door onze rupskraan met een GPS-systeem.